Unna Dej - välmående inifrån och ut

BMI är den mest utbredda måttenheten när man talar om sund kroppsvikt. BMI står för Body Mass Index. Man räknar ut sitt BMI genom att dividera sin kroppsvikt (i kg) med sin längd (i cm) upphöjt till två.

BMI ger en mycket mer exakt bild av om du har en sund kroppsvikt än din vikt i kg gör, eftersom det också tar med din längd i beräkningen. BMI är den officiella måttenheten för över-, normal- och undervikt och den tillämpas bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO).

Men BMI är trots allt inte 100 procent pålitligt, eftersom det inte tar hänsyn till att vissa människor har en mycket stor muskelmassa och därför kan väga för mycket enligt BMI - utan att egentligen ha särskilt mycket fett på kroppen. I sådana fall är en mätning av en persons fettprocent mer exakt. En objektiv titt i spegeln kan också ge en fingervisning om i vilken mån det sitter för lite eller för mycket hull på kroppen.

När är vikten för låg? Enligt WHO:s riktlinjer väger du för lite om ditt BMI ligger under 18,5.

Kolla ditt BMI här